Om Bollnäs Jazz Club

Historik
Bollnäs Jazz Club (BJC) bildades 1981 (se vår jubileumsskrift) av ett gäng entusiaster som tyckte att det behövdes mera levande jazz i stan. Det har det också blivit. Med ett genomsnitt på cirka 16 konserter per år, något färre de första åren, börjar vi närma oss 500 arrangemang totalt genom åren. Vi har naturligtvis haft hela den svenska jazzeliten på besök, men även en hel del utländska gäster. Bland extra minnesvärda konserter kan nämnas de med Chet Baker och Jan Garbarek.

Organisation
Sedan början av 80-talet befinner sig BJC under Svensk Jazz beskydd. Svensk Jazz är en paraplyorganisation för ideella arrangörsföreningar – “jazzklubbar” – och man bedriver ett aktivt musikpolitiskt arbete där man försöker stärka jazzens ställning gentemot andra, mer privilegierade konstformer. Svensk Jazz har idag hundra medlemsklubbar fördelade över hela landet. Klubbarna är indelade i regioner av vilka BJC tillhör region Mitt.

Verksamhet
BJC är en ideell förening vilket innebär att den inte drivs i syfte att tjäna pengar utöver vad som är nödvändigt för att bedriva verksamheten. Det innebär också att allt arbete utförs ideellt, d.v.s. utan ekonomisk ersättning. Föreningens syfte är att arrangera jazzkonserter samt att främja ortens jazzliv på annat sätt. I praktiken innebär detta att vi anordnar cirka 16 konserter per år. Antalet kan variera något alltefter vad ekonomin tillåter. Konsertlokal är Kulturhuset, Stormaresalen, där arrangemangen ges i form av musikcafé under avspända former. Tisdagar är främsta konsertkväll.

Konsertlokal
Peter Stormaresalen i Kulturhuset.
Vi har trappor med ledstänger.
Vi har hiss.
Vi har handikappanpassad toalett.
Lokalen har ljudslinga.
Lokalen har bra belysning, men belysningen är svag under pågående konsert för stämningens skull.

Ekonomi
Jazzkonserter är i likhet med de flesta andra kulturarrangemang i Sverige idag, en olönsam affär ekonomiskt sett. För att vi ändå ska kunna ha ett mångfacetterat kulturliv har man från samhällets sida sett det angeläget att finansiellt stötta dessa ekonomiskt olönsamma men konstnärligt viktiga sektorer av kulturlivet. BJC åtnjuter idag stöd från Bollnäs Kommun (föreningsbidrag från Kulturenheten), Kultur Gävleborg samt Statens Kulturråd. Vi gör även samarrangemang med Bollnäs Folkhögskola.

Utmärkelser
Vid 2016 års Jazzriksdag utdelades 2015 års IMPRA GULD till Bollnäs Jazz Club med följande motivering:

Bollnäs Jazz Club visar på ett tydligt engagemang både internt och externt, i att jobba med jämställdhetsfrågor och att göra skillnad. De jobbar målmedvetet och utan åthävor omsätter de frågor och svar i praktisk tillämpning och bidrar till utveckling för såväl musiker som lyssnare, och för såväl ung som gammal.

Föreningen hade inte haft en tanke på att nominera sig själv, så när IMPRAs ordförande Anna Lundqvist ringde och berättade den glada nyheten var det en total överraskning. IMPRA instiftade detta hederspris 2012 och det delas ut till en klubb- eller festivalarrangör, person eller annat, som t. ex. en institution, som under året visat att de vill förändra och aktivt verka för ett jämställt jazz-Sverige. Vi är mycket stolta och glada över att ha tilldelats IMPRA GULD!

Styrelse
Styrelsen ser för närvarande ut som följer:
Ordförande: Ewa Olofsson Lindblom
Vice ordförande: Gun-Inger Frammin
Sekreterare: AnnaLena Kroon
Kassör: Anders Lindblom
Övriga ledamöter: Lilian Henriksson, Karl Ridderström, Inger Öberg, Emil Skogh
Suppleant: Kari Sjöstrand, Nils-Ola Bäckström

Om du vill jobba aktivt i föreningen eller har synpunkter eller idéer rörande föreningens verksamhet, kontakta gärna Ewa, tel 076-762 76 04, eller tala med oss under någon konsertkväll eller skriv ett brev eller skicka ett mejl, se kontaktsidan.